Các hoạt động đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du và Kỷ niệm 247 năm năm sinh Đại thi hào.

Tổ chức đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 247 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào ngày 15/12/2012.

 

Nhà thơ Huy Cận cùng các văn nghệ sĩ và Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương, rượu lên mộ Nguyễn Du.

(Ảnh:Thái Văn Sinh)

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg ngày 27/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt” Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Kế hoạch số 37/BCĐ-KH ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh “Về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ - 2012”, công văn số 4062/UBND-VX ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ tổ chức đón bằng Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 247 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào ngày 15/12/2012.

- 8h30 – 9h00’’: Lễ khánh thành Nhà thờ Nguyễn Du và Khai trương Website về Nguyễn Du
- 9h – 15h30’’: Hội thảo Khoa học “Dòng chảy văn hóa Xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới” do Hội Kiều học Việt Nam và Viện Văn hóa chủ trì tổ chức tại Khu lưu niệm Nguyễn Du.
- 11h30’’ – 13h30’’: Dâng hương, tham quan và xem biểu diễn Ca trù tại Khu di tích Nguyễn Công Trứ.
- 19h – 21h45: Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 247 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du; địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh.

...