Chính phủ đồng ý tổ chức kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản chỉ đạo thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc tổ chức lễ kỷ niệm cấp quốc gia 250 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du vào năm 2015.

 

Khu di tích Nguyễn Du


Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ VH-TT-DL hướng dẫn và phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh trong quá trình chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiến hành các thủ tục đệ trình UNESCO tham gia kỷ niệm 250 năm ngày sinh của Đại thi hào Nguyễn Du.

Về công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích Quốc gia đặc biệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì và phối hợp với Bộ VH-TT-DL, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo Khu văn hóa - du lịch Nguyễn Du sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.