Dân ca ví, giặm được đề cử là Di sản Văn hóa phi vật thể

Bộ trưởng Bộ VHTTDL vừa thay mặt Chính phủ ký Hồ sơ "Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh" trình UNESCO xem xét đưa vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2014.

 

Trình diễn dân ca, ví dặm Nghệ Tĩnh tại liên hoan


Dân ca ví, giặm Nghệ - Tĩnh hiện lưu truyền rộng rãi trong cộng đồng người Việt ở 259 làng, thôn, xóm, khu dân cư của tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Qua nhiều năm tháng, loại hình dân ca này ngày càng chứng tỏ sức sống mãnh liệt và nét đặc sắc vốn có.

Trước đó, Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian đã được Bộ VHTTDL công nhận là "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia". Với sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, năm 2014, những câu hát đặc sắc của dân ca ví, giặm sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia ứng cử danh sách các Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại.