Xin cứ để mộ người như vậy
 
Đất quê hương ấp ủ thi hài
 
Người thường ngủ trên cỏ xanh thế đấy
 
Chợt bất thần người dậy chép thơ hay
 
Mộ Đạm Tiên nào có ai xây
 
Vẫn tồn tại đời này qua đời khác
 
Xưa kiều đắp mộ nàng bằng nước mắt
 
Gửi lòng mình bởi tạc vào cây  
           
Xin cứ để mộ người nằm dưới hàng cây
 
Em chớ khóc đời đâu vùi dập
 
Ba ngàn hai trăm năm mươi tư câu thơ
 
Là ba ngàn hai trăm năm mươi tư chuỗi ngọc
 
Sáng lung linh đắp mộ thiên tài
 
Cỏ thanh minh mọc ở đâu đây
 
Gió nhẹ thổi hồn về lay động
 
Chiều tiên điền xanh một màu thơ mộng
 
Nắng trong thơ và đọng nắng trong ngày
 
Xin cứ để mộ người nằm dưới hàng cây
 
Ngắm Hồng Lĩnh qua sắc mây thời đại
 
Nghe tiếng sóng từ biển đông vọng lại
 
Để lòng mình được ưu ái thảnh thơi hơn
 
Giọt nước mắt vui và giọt nước buồn
 
Mỗi thời đại khóc cười mỗi khác
 
Xưa người khóc để nay ta hát
 
Giọt nước mắt kiều làm giọng hát em say
 
Xin cử để mộ người nằm giữa hàng cây
 
Giữa nhân dân quây quần sớm tối
 
Người chắt lọc thanh âm qua từng câu nói
 
Đúc thành vàng cho mỗi từ mỗi chương
 
Thời gian trôi bia đá sẽ mòn
 
Chỉ có lòng dân là vững chắc
 
Chỉ cây cỏ là giữ nguyên màu sắc
 
Đắp mộ người xin đắp màu xanh.