Hà Tĩnh: Tổ chức Đại lễ cầu siêu tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc


Ngày 28/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 2231/UBND - VX đồng ý phối hợp tổ chức Đại lễ cầu siêu 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến vĩ đại giải phóng đất nước.

 

Đại lễ cầu siêu tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc


Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là đơn vị chủ trì làm đầu mối điều phối, thống nhất với Trung ương  Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chuẩn bị tốt các điểu kiện để tổ chức Đại lễ cầu siêu.


Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 45 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc nhằm tưởng niệm, tri ân 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP cùng các liệt sỹ đã hy sinh anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc và tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến vĩ đại giành độc lập dân tộc.


Đại lễ cầu siêu sẽ được tổ chức từ ngày 22/7/2013 đến ngày 23/7/2013.