Hội Kiều học Việt Nam đặt văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 1522/QĐ-UBND cho phép Hội Kiều học Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh.

 


Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam đặt tại trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hoạt động đúng pháp luật và các quy định của tỉnh Hà Tĩnh.