Phát hiện cuốn sách cổ.


Ban quản lý di tích Nguyễn Du mới phát hiện cuốn sách cổ liên quan đến dòng họ Nguyễn - Tiên Điền.

 


Cuốn sách có khổ 17 cm x 14 cm, dày 1,5 cm, viết bằng chữ Hán trên nền giấy dó mỏng có màu vàng thẫm. Trang đầu cuốn sách có  dòng chữ Lĩnh Nam Nguyễn thị, Khoa ấu chân thiên (thuyên) điều lệ toàn thư.

 

Trang đầu cuốn sách


Nội dung chia làm 3 phần: Phần thứ nhất nói về thuyết ngũ hành; phần thứ hai mô tả và vẽ sơ đồ một số ngôi mộ tổ ở Bắc Ninh ( Võ Gia huyện - Nguyễn Nhân Duy tổ mộ trung Trạng nguyên Bắc Ninh, Bắc Ninh - Nguyễn Đăng Đạo tổ mộ Trạng nguyên, Bắc Ninh - Nguyễn Cộng tổ mộ trung Thám hóa), Hải Dương (Hải Dương - Chí Lính huyện, Ngô Đình tổ mộ trung Trạng nguyên, Hải Dương - Thanh Lâm huyện, Võ (Vũ) Dương tổ mộ trung Trạng nguyên); Hà Nội (Hà Nội - Thanh Trì huyện, Nguyễn tộc tổ mộ đăng lang dưỡng thập nhị nhân); Hưng Yên ( Hưng Yên - Bình dân xã Nguyễn Dưỡng Đạo tổ, địa trung Thám hoa)... Phần thứ ba ghi nhiều địa danh và có vẽ một số bản đồ (chi đồ) cùng những luận bàn về nội dung thuyết ngũ hành được ghi ở phần thứ nhất. Cuốn sách cổ được phát hiện trên địa bàn xã Tiên Điền (Nghi Xuân - Hà Tĩnh).

 

Một trong những sơ đồ của cuốn sách

 

Nội dung của cuốn sách


Nhận định ban đầu của các nhà chuyên môn, đây là cuốn sách cổ có thể là một cuốn trong tập "Khoa ấu chân thuyên" của Lĩnh Nam phong công Nguyễn Quỳnh - ông nội của Thi hào Nguyễn Du.