Phục nguyên Truyện Kiều


Bộ VH-TT-DL vừa có văn bản số 701/BVHTTDL-DSVH phúc đáp Hội Kiều học Việt Nam về dự án phục nguyên văn bản Truyện Kiều.

 

Phục nguyên Truyện Kiều

 

Bộ cho rằng đây là việc làm thiết thực và có ý nghĩa, tuy nhiên, việc phục nguyên là vô cùng khó khăn, phức tạp vì bản Truyện Kiều gốc (thủ bút) chưa được tìm thấy. Do đó, Bộ VH-TT-DL đề nghị Hội Kiều học Việt Nam cân nhắc điều chỉnh lại mục tiêu “phục nguyên” để bảo đảm tính khả thi, trên cơ sở nghiên cứu các văn bản Truyện Kiều hiện đang được lưu giữ bằng chữ Nôm, chữ Quốc ngữ.


Ngoài ra, Hội cũng nên tập hợp ý kiến của các nhà khoa học để có được một văn bản Truyện Kiều với sự đồng thuận cao của xã hội về tính xác thực, đồng thời cân nhắc thêm trong việc thành lập Ban chỉ đạo dự án.