Nguyễn Du

Loading...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành HƯỚNG DẪN TẠM THỜI “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ Văn bản số 3862/HD-BVHTTDL ngày 18/10/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ở cấp độ 2 - nguy cơ trung bình kể từ ngày 23/10/2021 cho đến khi có quy định mới.
 
 
A. Yêu cầu chung.
 
1. Xây dựng kế hoạch tổ chức và các phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ, chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
 
2. Tạo mã QR điểm kiểm dịch để thực hiện quản lý người ra, vào địa điểm quản lý và khai báo y tế theo quy định tại Quyết định số 2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
 
3. Theo dõi sức khỏe của người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ hàng ngày; không được bố trí làm việc đối với người có một trong các triệu chứng như: mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... và người thuộc đối tượng F1, F2; yêu cầu người tham gia tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ tự đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe tại nhà trước khi đến nơi làm việc, không đi làm nếu có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... và phải báo cho đơn vị quản lý, y tế địa phương để được tư vấn và xử trí theo quy định.
 
4. Tại khu vực cửa vào của địa điểm tổ chức sự kiện, hoạt động dịch vụ: tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu người lao động, người tham dự phải khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định; bố trí biển báo quy định phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay; bố trí khu vực vào đơn vị có kẻ vạch giãn cách theo quy định; kiểm soát và quản lý người vào; có biện pháp kiểm soát mật độ người vào đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Yêu cầu toàn bộ người tham gia tổ chức phải thực hiện “Thông điệp 5K”.
 
5. Có phương án bố trí phòng/khu vực cách ly tạm thời (sau đây gọi là phòng cách ly) cho người tổ chức/người tham gia có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 khi đang làm việc. Khu vực cách ly phải đảm bảo các yêu cầu của Bộ Y tế.
 
6. Bố trí đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy; bố trí đầy đủ khu vực rửa tay, nhà vệ sinh, đảm bảo luôn có đủ nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay.
 
7. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình sức khỏe của người tham gia tổ chức.
 
8. Có trách nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền về y tế của địa phương khi có yêu cầu.
 
9. Yêu cầu đối với người tham dự: Người có một trong các biểu hiện mệt mỏi, sốt, ho, đau rát họng, khó thở... hoặc F0, hoặc F1, hoặc F2 không được tham dự. Thực hiện “Thông điệp 5K”, chấp hành các quy định của pháp luật về biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, các quy định của chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Ban tổ chức; sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định để khai báo y tế theo quy định.
 
10. Trong trường hợp Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh, Sở Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đối tượng áp dụng tại Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định mới.
 
B. Hướng dẫn cụ thể đối với từng lĩnh vực.
 
I. Lĩnh vực văn hoá.
 
1. Đối với hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ chính trị; hoạt động triển lãm; tổ chức ngày kỷ niệm, ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng
 
- Số lượng tham gia tối đa không quá 100 người tại một thời điểm.
 
2. Đối với hoạt động lễ hội
 
- Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức lễ hội; giảm tổ chức các hoạt động hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh.
 
- Số lượng đại biểu, khách mời không quá 100 người.
 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống.
 
3. Đối với hoạt động của thư viện; rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật
 
- Hoạt động tối đa 50% công suất nhưng tập trung không quá 100 người tại một thời điểm
 
- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
4. Đối với dịch vụ karaoke
 
- Hoạt động tối đa 50% công suất nhưng tối đa không quá 10 người/phòng và không quá 100 người tại một thời điểm.
- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
5. Đối với hoạt động của các di tích, bảo tàng
 
- Chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 20 người/đoàn và tập trung không quá 100 người tại một thời điểm; đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu là 2m.
 
- Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
- Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
 
- Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên hoặc người đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.
 
6. Đối với đám cưới, đám tang
 
- Được tổ chức nhưng hạn chế số lượng tham gia, tối đa không quá 100 người tại một thời điểm.
 
II. Lĩnh vực thể dục thể thao.
 
1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao
 
1.1. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời
 
- Người tham gia các hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đảm bảo khoảng cách giãn cách tối thiểu là 2m. Người tham gia tập luyện chủ động các biện pháp vệ sinh, sát khuẩn bề mặt đối với các trang, thiết bị tập luyện.
 
- Hạn chế tập luyện ngoài trời theo nhóm đông người. Trong trường hợp tập luyện theo nhóm không quá 50 người mỗi nhóm và tập trung không quá 100 người tại một thời điểm; đảm bảo giãn cách, duy trì mật độ tập luyện tối thiểu là 4m2/người; tuân thủ nguyên tắc một chiều trong tập luyện theo nhóm.
 
- Người hướng dẫn, người đứng ra tổ chức hoạt động tập luyện thể dục thể thao ngoài trời đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.
 
2.2. Hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà
 
- Người tham gia hoạt động tập luyện thể dục thể thao trong nhà phải đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.
 
- Cơ sở thể dục thể thao, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ phục vụ tập luyện thể dục thể thao trong nhà có trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định; tổ chức quét mã QR, thu thập thông tin người tham gia hoạt động, người đến sử dụng dịch vụ (thông qua mã QR hoặc khai báo y tế trực tiếp hoặc trực tuyến) hàng ngày; đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, nước rửa tay với xà phòng tại các khu vực tập luyện, thi đấu. Phòng tập phải đảm bảo thông gió tốt, khuyến khích thông gió tự nhiên; có nội quy, bảng hướng dẫn người tập thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và quy định của Bộ Y tế.
 
- Hoạt động tối đa 70% công suất nhưng tập trung không quá 100 người tại một thời điểm; hàng ngày cơ sở cung ứng dịch vụ phải thực hiện vệ sinh, sát khuẩn trang, thiết bị.
 
- Người hướng dẫn, người tham hoạt động tập luyện thể dục thể thao đáp ứng điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo quy định của Sở Y tế.
 
2. Hoạt động thi đấu thể dục thể thao
 
- Ban Tổ chức giải hoặc đơn vị tổ chức giải thể thao chịu trách nhiệm xây dựng, triển khai phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trình cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức giải phê duyệt trong thời hạn tối thiểu là 15 ngày trước khi giải khai mạc (bao gồm việc kiểm tra, xét nghiệm, đảm bảo an toàn cho người tham gia, khán giả và phương án phối hợp với cơ quan y tế xử lý khi phát hiện ca mắc mới; thực hiện các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh trang, thiết bị, dụng cụ).
 
- Giảm quy mô, điều chỉnh hình thức tổ chức giải thi đấu thể thao đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch trên từng địa bàn.
 
- Hạn chế số lượng khán giả; duy trì tối đa là 50% công suất khán đài.
 
- Những người tham gia thi đấu, người tham gia tổ chức, phục vụ giải đấu, khán giả đến từ địa bàn có dịch cấp độ 3 phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ít nhất 01 liều vắc-xin ngừa COVID-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, hoặc có giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian tối đa là 72 giờ trước khi giải khai mạc
 
3. Hoạt động tập huấn, đào tạo vận động viên
 
3.1. Vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên phục vụ đã tiêm đủ 2 liều vắc xin:
 
- Theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.
 
- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.
 
3.2. Vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, nhân viên phục vụ chưa tiêm đủ 2 liều vắc xin
 
- Theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.
 
- Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính bằng phương pháp RT-PCR trước khi đến tập trung tại cơ sở huấn luyện.
 
- Hạn chế ra khỏi cơ sở huấn luyện trong quá trình tham gia huấn luyện.
 
III. Lĩnh vực du lịch.
 
1. Đối tượng áp dụng
 
1.1. Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, tổ chức/cá nhân quản lý khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh du lịch); người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh du lịch.
 
1.2. Khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ trong các cơ sở kinh doanh du lịch, người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho cơ sở kinh doanh du lịch.
 
2. Xét nghiệm y tế
 
2.1. Xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau rát họng, khó thở...; xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ do cơ quan y tế thực hiện;
 
2.2. Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp:
 
- Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có cấp độ dịch cấp 3;
 
- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không áp dụng xét nghiệm đối với khách là người dân cư trú trong địa bàn.
 
2.3. Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp:
 
- Khi có yêu cầu điều tra dịch tễ;
 
- Đến từ địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa).
 
2.4. Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ (kể từ khi nhận kết quả).
 
3. Yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh du lịch
 
3.1. Yêu cầu chung
 
- Các hoạt động của các cơ sở kinh doanh du lịch, hoạt động bình thường nhưng tập trung không quá 100 người tại một thời điểm, yêu cầu thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định.
 
- Các dịch vụ trung tâm hội nghị, tiệc cưới, nhà hàng trong các cơ sở lưu trú được hoạt động, kinh doanh nhưng không quá 60% công suất của cơ sở và tập trung không quá 100 người tại một thời điểm, chỉ được hoạt động đến 22h; yêu cầu khách hàng đảm bảo khoảng cách, thực hiện khai báo y tế và quét mã QR xác nhận đi/đến; thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
 
3.2. Yêu cầu cụ thể
 
a) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 theo quy định. Bố trí lãnh đạo phụ trách, theo dõi phòng chống COVID-19. Lập sổ theo dõi y tế, đo thân nhiệt của cán bộ nhân viên trước khi vào làm việc. Nhân viên có các biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở phải xét nghiệm SARS-CoV-2 hoặc nghỉ làm và theo dõi sức khỏe y tế tại nhà.
 
b) Bố trí khu vực đón tiếp khách, cửa ra vào và lối đi đúng khoảng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Niêm yết mã QR và bảng thông tin hướng dẫn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch COVID-19 tại nơi đón tiếp, trên phương tiện vận tải khách du lịch, nơi sử dụng dịch vụ và trong phòng ngủ của cơ sở lưu trú du lịch.
 
c) Tổ chức đo thân nhiệt đối với khách đến sử dụng dịch vụ và người đến liên hệ, làm việc, người cung ứng vật tư, hàng hóa, dịch vụ tại địa bàn được đánh giá có cấp độ dịch cấp 3 và 4; cung cấp khẩu trang cho khách khi có nhu cầu.
 
d) Bố trí bồn rửa tay bằng nước sạch, xà phòng, giấy khô lau tay hoặc cung cấp các sản phẩm vệ sinh rửa tay khô có chứa cồn tại nơi đón tiếp, khu vực dịch vụ, thang máy, các khu vực phòng, ban, nơi thay đồ của cán bộ, nhân viên theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
 
đ) Thường xuyên thực hiện quy trình vệ sinh, khử trùng khu vực công cộng, nơi tổ chức dịch vụ đông người, phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú du lịch, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ khách du lịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
 
e) Đồ giặt là trong cơ sở kinh doanh du lịch và trang phục của khách được thu, chuyển tới khu vực giặt là theo hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan y tế.
 
g) Lập và công bố đường dây nóng, trao đổi thông tin, hỗ trợ khách. Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương nếu phát hiện người có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19.
 
h) Cơ sở kinh doanh du lịch phải đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 hàng ngày tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để kết nối với hệ thống an toàn COVID quốc gia.
 
i) Người lao động được hướng dẫn và phổ biến quy định về phòng, chống dịch COVID-19; tuân thủ “Thông điệp 5K” tại nơi làm việc; thực hiện xét nghiệm y tế theo quy định tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn này.
 
4. Yêu cầu đối với khách du lịch, khách sử dụng dịch vụ du lịch và người đến liên hệ, làm việc với cơ sở kinh doanh du lịch
4.1. Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định hoặc quét mã QR.
 
4.2. Thực hiện đầy đủ các quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế và nội quy của cơ sở kinh doanh du lịch.
 
4.3. Tuân thủ xét nghiệm y tế theo quy định tại khoản 2, mục III, phần B Hướng dẫn này.
 
C. Tổ chức thực hiện.
 
1. Đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp:
 
- Đăng tải toàn văn nội dung Hướng dẫn trên Cổng thông tin/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
 
- Phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch theo Hướng dẫn này.
 
2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã
 
- Đăng tải toàn văn nội dung Hướng dẫn này trên Cổng thông tin/trang thông tin điện tử của địa phương và phổ biến đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan.
 
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các cơ sở có liên quan trên địa bàn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu với cấp có thẩm quyền.
- Chỉ đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn này trên hệ thống truyền thanh của cơ sở.
 
3. Các phòng chuyên môn thuộc Sở
 
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức triển khai, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn này; đồng thời phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp tình hình, đánh giá kết quả thực hiện; báo cáo Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định kỳ hàng tháng hoặc khi dịch bệnh có diễn biến mới, phức tạp.
 
- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 
4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
 
- Đăng tải toàn văn nội dung Hướng dẫn trên Cổng thông tin/trang thông tin điện tử của đơn vị
.
- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại đơn vị.
 
5. Các liên đoàn, hiệp hội, tổ chức, cá nhân có liên quan:
 
Kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi có vướng mắc, bất cập trong việc triển khai thực hiện để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện./.
 
 
 
Sở Văn hoà Thể thao và Du lịch
 
Tham quan ảo 3D
Nghiên cứu - Thảo luận
Di sản văn hóa

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website

Bản quyền © 2015 Nguyễn Du - Danh nhân văn hóa thế giới - Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du.
Địa chỉ: Xã Tiên Điền - huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 02393 826 599        Đăng ký tham quan: 02393 825 133
Email: [email protected]
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban quản lý khu di tích Nguyễn Du
Nêu rõ nguồn nguyendu.com.vn khi đăng bài từ website này.