Tại Từ Đường họ Nguyễn ở làng Mật xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch (nay là xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) có văn bia do Nguyễn Nghiễm (1708-1776) soạn nội dung và đã được Nguyễn Dương Thanh (tục gọi là ông Hàn Thanh) dịch năm 1940, hiện lưu trong tập gia phả họ Nguyễn làng Mật.

 

Ảnh minh họa


Văn bia ca ngợi Quan Cánh Tiết tướng Quân Hổ bôn vệ phó quản lịnh Nguyễn Bật Xuân (hậu duệ của tiến sỹ Nguyễn Bật Lượng - người làng Tiên, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân - đỗ tiến sỹ năm Đinh Sửu (1577) -  làm  đến chức Thái Thường Tự Khanh. Đồng thời ghi lại công đức của bà Nguyễn Thị Chiêm vợ của Quản lệnh Nguyễn Bật Xuân trong việc làm những điều thiện và răn dạy con trưởng thành.


Nội dung văn bia còn ghi ngài Đông Các Hiệu Thư (Tiến sĩ Nguyễn Hành) với Nguyễn Nghiễm là bạn học với nhau  nên chi không ngại gì lời quê kịch, bèn chép lấy sự thật bằng một cách ngay thẳng, chứ không có lời gì đẽo gọt trau chuốt cả.


Cuối văn bia đề: Ngày rằm tháng 8 năm Bính Dần, hiệu Cảnh Hưng, Tứ Tân Hợi khoa Đệ nhị giáp Tiến sĩ, đặc tiến Kim Tử Vinh Lộc Đại Phu, phụng sai Nghệ An xứ kiêm Bố Chánh châu thị tham trí quân thú hiệu Tịnh Trấn cơ chi quan, Công bộ Hữu thị lang, Xuân Lĩnh Hầu, Nghi Xuân Nguyễn (Hy Tư) bái soạn.