Loading...

Đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng 3 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.


Ngày 05/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có tờ trình số 7693/UBND-KGVX đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng 3 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.
 
 
Đó là di tích Nhà thờ và Mộ Hồ Phi Chấn (xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà), Đền thờ Nguyễn Huy Cự (xã Trường Lộc, huyên Can Lộc), Nhà thờ Nguyễn Bật Lãng (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân).
 
Đây là những di tích đã xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và được thỏa thuận cho lập hồ sơ khoa học trình xét duyệt xếp hạng cấp quốc gia tại văn bản số 41/DSVH-DT ngày 16/01/2018 và văn bản số 512/DSVH-DT ngày 19/9/2018 của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
 
Quỳnh Việt

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website