www.nguyendu.com.vn
Loading...

Hà Tĩnh: Thêm 04 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có  Quyết định xếp hạng 04 di tích lịch sử  văn hóa quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 

Rước bằng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh (ảnh: tư liệu)

 

Đó là các Quyết đinh số 427/QĐ-BVHTTDL; 428/QĐ-BVHTTDL; 430/QĐ-BVHTTDL và 431/QĐ-BVHTTDL ngày 20/01/2019 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận 04 di tích lịch sử văn hóa quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Đền thờ Biện Hoành (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên); Mộ và nhà thờ Hồ Phi Chấn (xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà); đền thờ Nguyễn Huy Cự (xã Trường Lộc, huyện Can Lộc) và Nhà thờ Nguyễn Bật Lãng (xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân).
 
Như vậy, đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã có 82 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa quốc gia.
 
 
Bách Khoa
 

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website