Hà Tĩnh: Xin chủ trương tổ chức kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2015

Ngày 29/10/2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 3764/UBND-VX gửi Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương tổ chức kỷ niệm 250 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du vào năm 2015.

 

Hình vẽ minh họa nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du

 

Với kiệt tác "Truyện Kiều", tác giả Nguyễn Du (1675-1820) đã được vinh danh là Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa Thế giới. Năm 1960, quần thể di tích Đại thi hào Nguyễn Du đã được xếp hạng là di tích Quốc gia. Năm 1965, Hội đồng hòa bình Thế giới đã ra Quyết nghị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Nguyễn Du trên toàn cầu; ở nước ta mặc dù chiến tranh diễn ra hết sức ác liệt, hai miền đất nước bị chia cắt nhưng Đảng và Nhà nước ta vẫn chỉ đạo tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm. Ngày 27/9/2012, Thủ tướng chính phủ đã có Quyết định số 1419/QĐ-TTg về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt đối với di tích Khu lưu niệm Nguyễn Du.

Năm 2015 là năm kỷ niệm 250 năm ngày sinh và 195 năm ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, để chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỷ niệm, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản số 3764/UBND-VX trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương tổ chức kỷ niệm cấp Quốc gia; chỉ đạo các cơ quan liên quan làm việc với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) để đề nghị tổ chức một số hoạt động kỷ niệm, vinh danh ở các quốc gia khác, đồng thời cho phép tỉnh Hà Tĩnh lập dự án tổng thể đầu tư xây dựng khu Văn hóa - Du lịch Nguyễn Du.