www.nguyendu.com.vn
Loading...

Hội nghị “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững” tại Huế


Từ ngày 06 - 08/11/2018 tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (HMCC) phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới Quốc tế về Di sản văn hoá phi vật thể ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP), thuộc Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại Châu Á - Thái Bình Dương 2018 với chủ đề “Các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững”.
 
 
Tham dự Hội nghị có đại diện của 35 tổ chức trong lĩnh vực bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể từ 16 quốc gia, trong đó, có đại diện của Diễn đàn NGO ICH (Diễn đàn của các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể) - tổ chức phi chính phủ của ICH (di sản văn hóa phi vật thể) được UNESCO công nhận. Các tổ chức tham gia đóng vai trò cầu nối giữa các quốc gia và cộng đồng xã hội tham gia bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể với các mục tiêu khác nhau, như phát triển cộng đồng địa phương, xóa đói giảm nghèo, phục hồi đô thị và xây dựng năng lực cộng đồng, dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của họ góp phần vào việc phát triển bền vững, tìm hiểu hướng đi trong tương lai để xây dựng hệ thống bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.
 
Với mục đích tăng cường trao đổi và hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa di sản văn hoá phi vật thể và phát triển bền vững, trao quyền cho các tổ chức phi chính phủ tham gia bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực thông qua việc chia sẻ thông tin hữu ích và tăng cường mạng lưới các tổ chức phi chính phủ trong khu vực, Hội nghị sẽ tập trung đặc biệt vào những nội dung về giáo dục chất lượng (SDG 4) và cộng đồng (SDG 11), mối quan hệ của những vấn đề này với việc bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Tham luận của đại biểu chia sẻ các hoạt động của mình và kinh nghiệm về dự án liên quan đến vai trò, tiềm năng của các các tổ chức phi chính phủ (NGOs) để bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể; giáo dục di sản văn hoá phi vật thể để phát triển bền vững; phát triển toàn diện các thành phố và cộng đồng thông qua việc tuyên truyền về di sản văn hoá phi vật thể; thảo luận nhóm song song về giáo dục và cộng đồng, thảo luận chuyên sâu theo chủ đề tại các phòng họp riêng.
 
Hội nghị đã dành một “Phiên đặc biệt” về bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể ở Việt Nam, đề cập đến bài học bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam (15 năm thực hiện Công ước UNESCO 2003), sức sống của Nhã nhạc sau 15 năm được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
 
Sự hợp tác cùng tổ chức sự kiện này thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng chung tay, đồng hành với ICHCAP UNESCO và các quốc gia trong khu vực nhằm bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể vì mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị sẽ giúp cố đô Huế bằng những đánh giá chính xác, khách quan, từ đó đưa ra các chính sách và hướng phát triển bền vững cho các di sản văn hóa phi vật thể trong thời gian tới, trong đó có Nhã nhạc./.
 
 
Theo Khắc Đoài/Cục di sản văn hóa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website