www.nguyendu.com.vn
Loading...

Hội thảo khoa học “Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX”.


Ngày 24/11, tại Hà Tĩnh, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX”.
 
 
Với 52 tham luận  của các nhà nghiên cứu trung ương, các nhà nghiên cứu địa phương   tập trung vào nội dung phân tích, làm sáng tỏ bối cảnh chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa của Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XVIII, nửa đầu thế kỷ XIX  làm rõ hơn hình ảnh, những đóng góp của Nguyễn Công Trứ với vương triều Nguyễn và thời đại; những mối liên hệ, tác động qua lại giữa chính trị với các nhân tố xã hội, kinh tế…
 
Sau phiên toàn thể, Hội thảo đã chia thành 2 Tiểu ban với 2 chủ đề:   “Nguyễn Công Trứ với văn học, văn hóa, gia đình, quê hương và dòng tộc” và “Nguyễn Công Trứ với lịch sử, chính trị, tư tưởng và thời đại”.
 
Đây là một trong những hoạt động Kỷ niệm 240 năm ngày sinh và 160 năm ngày mất Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ (1778-1858).
 
 
Quỳnh Việt

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website