www.nguyendu.com.vn
Loading...

Khai quật di tích khảo cổ Hội Thống


Ngày 19-10, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số  2983/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Tĩnh  tổ chức khai quật khảo cổ tại di tích Hội Thống, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
 

 Báo cáo nghiên cứu di tích khảo cổ học Hội Thống (năm 2017)

 
Theo đó, thời gian nghiên cứu khai quật từ ngày 15/11- 15/12/2020, diện tích khai quật 20m2. Trong thời gian khai quật cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích, có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có thoả thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hoá.
 
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật Bảo tàng  tỉnh Hà Tĩnh, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh có trách nhiệm gìn giữ bảo quản tránh để hiện vật hư hỏng thất lạc, báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ, phát huy giá trị những hiện vật đó.
 
Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 3 tháng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học học Quốc gia Hà Nội, Bảo tàng Hà Tĩnh có báo cáo sơ bộ  và sau 1 năm phải có báo cáo gửi về Cục Di sản văn hoá.
 
Trước khi công bố kết quả của đợt khai quật khảo cổ, các cơ quan được cấp giấy phép trao đổi, thống nhất với Cục Di sản văn hoá. Cục Di sản văn hoá có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên.
 
Bách Khoa

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website