Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều - Bản Kinh đời Tự Đức


 
Tác giả Nguyễn Quảng Tuân.
 
Khổ 14,5 x 20,5cm, dày 533 trang.
 
Nhà xuất bản Văn học, năm 2003.

 


Sách