www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều - Bản Nôm của Hoàng gia Triều Nguyễn (Bản lưu tại thư viện Anh quốc)


 
 
Tác giả: Nguyễn Du
Nguyễn Khắc Bảo phiên âm, chú giải và khảo dị
Sách có khổ 19x 27 cm, 542 trang
Nhà Xuất bản Lao Động, năm 2017