www.nguyendu.com.vn
Loading...

Xếp hạng thêm 12 di tích lich sử văn hóa cấp tỉnh


Ngày 14 -12 đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ký Quyết định số 3788/QĐ-UBND  xếp hạng thêm 12 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.
 

Nhà bia hậu thần Đình Hội Thống (di tích KTNT quốc gia)

 
Theo đó các di tích được công nhận gồm: Đền Kim Lân, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn; đền Phúc Hội, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh; đền Hoa Nương công chúa và nhà thờ Nguyễn Văn Thúc, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà,; đền Bà Bơ, xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân; đền Hai, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang; nhà thờ Nguyễn Vũ Thông, xã Song Lộc, huyện Can Lộc; nhà thờ Nguyễn Đình Quả, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc; nhà thờ Đoàn Đăng Thịnh, xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ; nhà thờ Nguyễn Viết Đức, xã Thái Yên, huyện Đức Thọ; đình Giao Tác, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh và di tích Miếu Đương cảnh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các địa phương có di tích được xếp hạng thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định hiện hành.
 
 
Việt Anh

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website