Các hoạt động chính trong dịp tổ chức đón nhận Bằng Quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 247 năm năm sinh của Đại thi hào Nguyễn Du.


Quang cảnh khu di tích Nguyễn Du
 

Ngày 21/11/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh chính thức thông báo kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa trong dịp đón nhận Bằng Quốc gia đặc biệt và kỷ niệm 247 năm năm sinh (1765 - 2012) Đại thi hào Nguyễn Du, cụ thể như sau:

1. Hội thảo khoa học "Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào thơ mới".

Cơ quan chủ trì: BCĐ năm Du lịch quốc gia 2012 tỉnh Hả Tĩnh - Hội Kiều học Việt Nam - Viện Văn học.

Địa điểm: Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Thời gian: Ngày 15/12/2012.

2. Khánh thành nhà thờ Nguyễn Du (tôn tạo, nâng cấp); Khai trương Cổng điện tử về Đại thi hào Nguyễn Du, các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian...

Cơ quan chủ trì: Sở VH,TT&DL Hà Tĩnh - UBND huyện Nghi Xuân.

Địa điểm: Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du.

Thời gian: Ngày 15/12/2012.

3.Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt.

Chủ trì: UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian: Tối ngày 15/12/2012, bắt đầu từ 19h30.

(Phần lễ: 20-30 phút; Chương trình nghệ thuật: Vở diễn "Nguyễn Du với Kiều" của Nhà hát Tuổi trẻ - Bộ VH,TT&DL)
 
Địa điểm: Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao cho các sở, ban ngành triển khai chuẩn bị điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động văn hóa trong dịp kỷ niệm 247 năm năm sinh Đại thi hào Nguyễn Du, lễ đón nhận Bằng Quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Khu lưu niệm Nguyễn Du và hướng tới kỷ niệm 250 năm năm sịnh của ông vào năm 2015 (1765-2015).