www.nguyendu.com.vn
Loading...

HỘI NGHỊ BÀN VỀ KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 200 NĂM NGÀY SINH THI HÀO NGUYỄN DU


SÁNG 2-2-1962, Viện văn học, được sự ủy nhiệm của ủy ban khoa học nhà nước, đã triệu tập một cuộc hội nghị liên tịch bàn về kế hoạch kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại thi hào dân tộc Nguyễn Du (1765 — 1965). Ngót 80 đại biểu các ngành văn hóa, văn học, nghệ thuật, các nhà nghiên cứu, nhà văn, cán bộ giảng dạy các trường đại học, dưới quyền chủ tọa của ông Nguyễn Khánh Toàn, Phó chủ nhiệm ủy ban Khoa học nhà nước, đã đi sâu thảo luận về một số vấn đề chính, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm.

Ông Nguyễn khánh Toàn khai mạc cuộc họp, nêu rõ tầm quan trọng của việc kỷ niệm Nguyễn Du vào năm 1965 : Trong đà phấn khởi kết thúc thắng lợi kế hoạch 5 năm làn thử nhất của nhân dân miền Bắc, trên bước chuyền biển mạnh mẽ của sự nghiệp đấu tranh thống nhất tô quốc,giữa lúc vị trí quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao một cách rõ rệt, việc kỷ niệm Nguyễn Du có một ý nghĩa to lớn. Nó góp phần biểu dương truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc, cổ vũ thêm tinh thần phấn khởi cách mạng của nhân dàn Nam cũng như Bắc, làm cho nhân dân hiểu biết thêm về đời sống tinh thần, văn hóa của chúng ta một cách sâu rộng hơn. Mặt khác, lễ kỷ niệm Nguyễn Du cũng mang một ý nghĩa đấu tranh thiết thực : vạch trần những hành động xuyên tạc, bôi nhọ Nguyễn Du và nhiều di sản văn hóa ưu tú của dân tộc mà bè lũ Mỹ — Diệm ở miền Nam hiện nay đang làm.

Ông Trần thanh Mại, thư ký tổ Cổ, cận đại Viện văn học đã trình bày dự kiến về những kế hoạch cụ thê cần được thực hiện trong khoảng thời gian 4 năm từ nay cho đến lúc kỷ niệm chính thức. Sau đó, các đại biểu có mặt đã phát biểu thêm vè khả năng đóng góp thiết thực của ngành mình vào việc chuẩn bị kỷ niệm Nguyễn Du. Hội nghị đã bàn bạc sôi nổi và đi đến nhất trí về một số vắn đề cần được tiến hành gấp rút trong thời gian tới, như tố chức thảo luận về ý nghĩa và giá trị truyện Kiều, và trên cơ sở kết quả của cuộc thảo luận đó, Viện văn học sẽ viết một chuyên luận về Nguyễn Du và Truyện Kiều ; xuất bản lần lượt các tác phẩm của Nguyễn Du và các tập tư liệu về Nguyễn Du đề tiến tới có một Nguyễn Du toàn tập; giới thiệu Nguyễn Du với đông đảo nhân dân trong nước và ngoài nước. Đồng thời, hội nghị cũng sơ bộ trao đổi về một số vắn đề khác có tính chất gợi ý như việc dựng tượng và vẽ ảnh Nguyễn Du; xây dựng khu lưu niệm Nguyễn Du ở vùng Tiên điền—Hà tĩnh (quê hương thi sĩ) ; sưu tập các di vật và tài liệu đề mở nhà bảo tàng Nguyễn Du ; nghiên cứu khả năng đưa Truyện Kiều lên màn ảnh hoặc sân khấu nhạc kịch...

Hội nghị đã thông qua thành phần ban trù bị kỷ niệm Nguyễn Du, gồm có đại diện Bộ văn hóa, ủy ban khoa học nhà nước, ủy ban bảo vệ hòa bình thề giới của Việt nam, ủy ban thống nhắt trung ương, Hội liên hiệp văn học nghệ thuật, Viện văn học và đại diện ủy ban hành chính tỉnh Hà tĩnh.

Hội nghị đã giao cho Viện văn học làm báo cáo lên ủy ban khoa học nhà nước và Chính phủ về việc này. Kết thúc cuộc họp, ông Nguyễn khánh Toàn một lần nữa nhấn mạnh mục đích và ý nghĩa việc kỷ niệm Nguyễn Du, nêu rõ tinh chất khẩn trương vè các công việc cần tiến hành từ nay đến 1965 để chuẩn bị tốt cho lễ kỷ niệm.


Nghiên cứu thảo luận

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website