www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Kim Vân Kiều


 
 
Tradution en francais par NGUYEN VAN VINH
Avec hors – texte et culs de lampe de MANH QUYNH
(In theo bản của Nhà Alexandre de Rhodes,1943 Hà Nội)
Nhà Xuất bản Văn học – 1994.
Sách có khổ 14 cm x 20 cm, 796 trang.