www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Thơ chữ Hán NGUYỄN DU


 
 
Dịch thơ: Trần Văn Nhĩ
Nhuận sắc: Đinh Ninh
Sách có khổ 16 x 24 cm, 575 trang.                    
Nhà Xuất bản Văn hoá – Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2015.