Thông báo: Điều chỉnh vé tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du

Thực hiện Quyết định số 2450/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh giá vé tham quan di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Ban Quản lý di tích Nguyễn Du xin thông báo:
 

Khu di tích Nguyễn Du


Giá vé: - Người lớn: 10.000đ/người; - Trẻ em: 5.000đ/người.

Mức vé điều chỉnh trên bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/04/2013.

Các tổ chức, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đăng ký tham quan theo số máy: 0393. 825.133;

Liên hệ công tác: Trưởng ban - 0393.826.599; Phó ban - 0393.826. 274; Hành chính - 0393. 827.621.