www.nguyendu.com.vn
Loading...

THÔNG BÁO NGỪNG THU PHÍ THAM QUAN


THÔNG BÁO
NGỪNG THU PHÍ THAM QUAN
 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, MIỄN GIẢM, THU, NỘP, QUÝ LÝ, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN  PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  VÀ CÔNG VĂN SỐ 92/SVHTTDL-VP NGÀY 01/02/2023 CỦA  SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH,  BAN QUẢN LÝ DI TÍCH NGUYỄN DU NGỪNG
THU PHÍ THAM QUAN KHU DI TÍCH NGUYỄN DU TỪ NGÀY 01-02-2023
 
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH NGUYỄN DU TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO.
 
 
BAN QUẢN LÝ DI TÍCH NGUYỄN DU

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website