www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều bản UNESCO (Quốc ngữ - Nôm đối chiếu) - Tái bản có sửa chữa, bổ sung


 
 
Ban biên soạn
Chủ biên: TS Phan Tử Phùng.
Phan Văn Các
Thế Anh
Nguyễn Khắc Bảo
Trần Thế Hào
Trần Đình Tuấn
Nội dung gồm 3 phần.
- Phần giới thiệu các giá trị Tuyện Kiều
- Phần văn bản Truyện Kiều (Quốc ngữ - Nôm)
- Phần chú giải câu chữ.
Sách có khổ 13.5 x 20.5 cm, 449 trang
Nhà Xuất bản Lao động, năm 2017.