www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tuồng Kim Vân Kiều


 

(Bản Nôm hiện lưu trữ tại Paris)
Bản Nôm khắc in Tuồng Kim Vân Kiều mang ký hiệu BULAC RÉ MON 8 7061 hiện lưu trữ tại Thư viện Đại học về ngôn ngữ và văn minh Paris, Pháp (Bibiliottheque universitaire dés langues et civilisations) lần đầu tiên được công bố phiên chú và giới thiệu trọn vẹn ba hồi. 
Phiên âm và giới thiệu: Phan Thi Thu Hiền.
Hiệu đính: Nguyễn Văn Sâm.  
Sách có khổ 16 x 24 cm,  458 trang.
Nhà Xuất bản Văn hoc, năm 2020