www.nguyendu.com.vn
Loading...

Tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hoá Việt Nam” (1943-2023).


Ngày 08-6, Sở Văn hoá Thế thao và Du lịch ban hành Công văn số 902/SVHTTDL-QLVH3  hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai công tác Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hoá Việt Nam” (1943-2023) và Tuyên truyền Kỷ niệm 319 năm Năm sinh Thám hoa Nguyễn Huy Oánh (1713-2023), 280 năm Năm sinh Nguyễn Huy Tự (1743-2023), 240 năm Năm sinh Nguyễn Huy Hổ (1783-2023), đón Bằng công nhận Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu là Di sản tư liệu Chương trình ký ức thế giới Khu vực Châu Á -Thái Bình Dương.
 
Đề cương Văn hoá Việt Nam 1943 - Một di sản văn hoá quý báu (ảnh: Internet)
 
Theo đó, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã: Tuyên truyền khẩu hiện, tranh cổ động trên các pano, băng rôn, phướn, màn hình Led; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc... ở các khu trung tâm, các tuyến đường chính, xung quanh khu vực tổ chức các sự kiện đảm bảo nội dung và mỹ quan.
 
Các đơn vị thuộc sở: Lãnh đạo, chỉ đạo các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghiên cứu ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương Văn hoá Việt Nam”. Tuyên truyền về thân thế sự nghiệp và những đóng góp của 3 vị danh nhân văn hoá tiêu biểu dòng họ Nguyễn Huy (Nguyễn Huy Oánh, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Huy Hổ) đối với lịch sử, văn hoá Việt Nam, Thế giới và  quê hương Hà Tĩnh .
 
 
B.K

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website