www.nguyendu.com.vn
Loading...

Hội thảo “Bảo vệ di sản văn hóa trước những vấn đề mới” và Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ngành Di sản văn hóa năm 2019.


Từ​ ngày 31/10 đến ngày 2/11/2019, tại thành phố Tuy Hoà (Phú Yên), Cục Di sản văn hóa tổ chức Hội thảo “Bảo vệ di sản văn hoá trước những vấn đề mới” và Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ ngành Di sản văn hóa năm 2019 tại thành phố Tuy Hoà (Phú Yên).

 
Tham dự Hội thảo và tập huấn có hơn 300 học viên là lãnh đạo các bảo tàng, ban quản lý di tích, cán bộ phòng nghiệp vụ di sản văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
 
 
Hội thảo và Tập huấn năm 2019 tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề như: Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trong thời gian qua và đề xuất giải pháp; Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa thông qua thảo luận nhóm: Di tích, Bảo tàng, Di sản văn hóa phi vật thể; Bồi dưỡng tập huấn kiến thức quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
 
Hội thảo và Tập huấn năm 2019 góp phần cập nhật một số kiến thức, xu hướng phát triển trên thế giới, thực sự trở thành một diễn đàn chuyên môn mang tính khoa học và thực tiễn cao, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.
 
Văn Thành
                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                  


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website