www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

TRUYỆN KIỀU NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN


Quyển TRUYỆN KIỀU NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN này gồm có hai phần:

Phần thứ nhất nghiên cứu về văn bản qua các quyển Truyện Kiều bằng chữ Nôm và quốc ngữ giá trị như:

Kim Vân Kiều tân truyện (Liễu Văn đường) 1871

Kim Vân Kiều tân truyện (Duy Minh Thị) 1872

Đoạn trường tân thanh (Lâm Nọa Phu chép tay)

Kim Vân Kiều tân truyện (Abel des Michles) 1884

Kim Vân Kiều tân truyện (Thư viện Anh Quốc) 1894

Đoạn trường tân thanh (Kiều Oánh Mậu) 1902

Kim Vân Kiều tân tập (Quánh Văn Đường) 1906

Kim Vân Kiều truyện (Trương Vĩnh Ký) 1875

Kim Vân Kiều tân chuyện  (Edmond Nordemann) 1897

Kim Tùy tình từ (Phan Kim Chi) 1917

Truyện Thúy Kiều (Bùi Kỷ - Trần Trọng Kim) 1925

Ngoài ra chúng tôi có nhận định tổng quát thêm về các quyển Truyện Kiều đã được in ra trong thế kỷ XX  để các độc giả có một cái nhìn sơ lược về giá trị của tác phẩm đã làm vinh danh Nguyễn Du, nhà đại thi hào dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới.

Phần thứ hai gồm mấy bài thảo luận chúng tôi đã viết về quyển Truyện Kiều để tìm hiểu ra sự thất vọng việc khảo đính văn bản Truyện Kiều sao cho được gần đúng với nguyên tắc của Nguyễn Du mà ngày nay chúng ta đã không còn sưu tầm lại được nữa.

Để làm sáng tỏ vấn đề trao đổi chúng tôi xin phép các ông Phạm Khánh Cao, An Chi, Thế Anh và Giao Hưởng để in thêm mấy bài viết đã được các ông cho đăng trên các tạp chí Văn nghệ, Kiến thức Ngày nay, Ngôn ngữ & Đời sống và Thanh niên.

Chúng tôi hy vọng quyển sách này sẽ đáp ứng được phần nào sự tìm hiểu trung thực về văn bản Truyện Kiều mà chúng tôi đã theo đuổi từ nửa thế kỷ nay.

Nếu quyển sách còn có những sai sót, kính mong các độc giả vui lòng chỉ giáo cho, chúng tôi xin chân thành cảm tạ.