www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Hoàng giáp Nguyễn Tư Giản - Ngoại giao đi sứ và khát vọng canh tân tự cường


 
 
TS. Nguyễn Quang Hà (dịch và khảo cứu).

PGS.TS Trịnh Khắc Mạnh và GS.TS Đinh Khắc Thuần (hiệu đính).

Sách có khổ 16 x 24 cm, 480 trang.
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2021.