www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Lý Triều Quốc sư Thánh tổ kệ dẫn (Đại thi hào Nguyễn Du duyệt chính)


 
 
Đồng chủ biên: Thích Quảng Hà, Thích Thanh Đoàn, Thích Tâm Hiệp.
Tổ chức bản thảo: Thích Quảng Hà, Thích Thanh Đoàn, Thích Tâm, Phan Anh Dũng, Thích Thanh Quang, Trần Đình Tuấn.
Sách có khổ: 16 x 24 cm; 251 trang.
Nhà Xuất bản Hồng Đức, năm 2021.