www.nguyendu.com.vn
Loading...

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy.


Ngày 14-6, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 937/SVHTTDL-VP chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị.
 

Khách tham quan Di tích lịch sử Khu lưu niệm Nguyễn Du

 
Theo đó, các đơn vị tăng cường tổ chức rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC, đặc biệt là Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07/7/2020 về triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành thực hiện Nghị quyết cảu Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về PCCC; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 24/11/2021 về thực hiện Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đố với công tác PCCC; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2023 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới.
 
Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáp dục pháp luật về kiến thức PCCC; các chính sách, pháp luật, têu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, nhất là các quy định, giải pháp tháo gỡ khó khăn, bất cập trong công tác PCCC đã ban hành; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, ký năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công chức viên chức, người lao động để kịp thời nắm bắt thực hiện và nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC.
 
Thực hiện nghiêm túc đầy đủ, trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện công tác PCCC. Tổ chức tự kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCN tại đơn vị, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục tồn tại, hạn chế về PCCC, ngăn chặn nguy cơ phát sinh, xảy ra cháy, nổ; trang bị bổ sung các phương tiện, dụng cụ PCCC.
 
Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.
 
 
B.K
  

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website