www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Truyện Kiều - Đoạn trường Tân Thanh


 
 
Tác giả: Nguyễn Du
Mai Quốc Liên  (khảo chú)
Sách có khổ 1 4x 22 cm, 266  trang
Trung tâm nghiên cứu Quốc học - Nhà Xuất bản Văn học, năm 2018.