www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Văn bản truyện Kiều - Nghiên cứu và thảo luận


 
 
 
 
 
Tác giả: Đào Thái Tôn
 
Có 3 phần chính:
 
  1. Phần một: Nghiên cứu (Đào Thái Tôn)
  2.  
  3. Phần thứ hai: Thảo luận
  4.  
  5. Phần thứ ba: Phụ lục
  6.  
Sách có khổ 13 x 19 cm; 506 trang
 
Nhà Xuất bản Hội Nhà văn, năm 2001.