www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tìm hiểu điển tích Truyện Kiều


 •  

   

  Tác giả: Phạm Đan Quế

   

  Sách có những nội dung sau:

   

  PHẦN THỨ NHẤT

   

  Cái hay trong điển tích truyện Kiều

   

  Dùng điển và dùng chữ trong văn chương

   

 • Điển, điển tích, điển cố trong truyện Kiều
 •  
 • Điển tích cổ Trung Hoa
 •  
 • Việc dùng điển và dùng chữ trong truyện Kiều
 •  
 • Đích đáng, tự nhiên, thích hợp, nhuần nhuyễn, biến hóa
 •  
 • Gọn gàng, ý vị, thanh nhã, thuyết phục
 •  
 • Linh động đa dạng thần tình
 •  
 • Vụ án Gieo thoi
 •  
 • Vấn đề thời gian sáng tác truyện Kiều
 •  
 • - Cái hay trong các điển tích truyện Kiều
 •  
- PHẦN THỨ HAI
 
- Tìm hiểu 61 điển tích truyện Kiều
 
- PHẦN THỨ BA
 
- 92 chữ điển tích khác
 
- Sách có khổ 14,5 x 20,5cm; 587 trang
 
- Nhà xuất bản Văn học, năm 2001.