www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Hoan Châu Ký


 
 
Tác giả: Nguyễn Cảnh thị
Người dịch: Nguyễn Thị Thảo.
Khảo đính và giới thiệu: Giáo sư Trần Nghĩa
Hoan Châu Ký là cuốn gia phổ của họ Nguyẽn Cảnh ở vùng Nghệ An, đươc viết dưới hình thức tiểu thuyết chương hồi. Quyển sách là một bộ sử ký mang đến nhiều thông tin cụ thể  cho các bộ chính sử viết về thời kỳ Lê Trung Hưng (thế kỷ XVIII). Hoan Châu ký có giá trị về cả mặt sử học và văn học, xứng đáng được xem như là cột môc lớn trên con đường phát triển của thể loại tiểu thuyết lịch sử.
Sách có khổ 14 x 20,5 cm, 267 trang.
Nhà Xuất bản Thế  giới, năm 2018.