www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Xuân Quân công Nguyễn Nghiễm - Cuộc đời và Di văn (trích tuyển)


 
 
Trung tâm nghiên cứu Quốc học
Tác giả: Võ Vinh Quang.
Sách gồm 3 phần chính:
A.Cuộc đời sự nghiệp của Xuân Quận công Nguyễn Nghiễm.
I. Bối cảnh thời đại.
II.Quê hương gia thế của Nguyễn Nghiễm
B.Di văn Hán Nôm của Nguyễn Nghiễm
I.Số lượng và phân loại
II.Phạm vi phân bố và tình trạng văn bản
III.Nội dung phản ánh chính yếu
IV.Một số giá trị của di sản Hán Nôm Nguyễn Nghiễm.
C.Di văn Nguyễn Nghiểm (trích tuyển)
I.Phần thơ văn (thư tịch)
II.Phần văn khắc Hán Nôm
III.Phụ lục.
Sách có khổ 16 x 14 cm; 520 trang
Nhà Xuất bản Văn học, năm 2018.