www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Hà Tĩnh địa chí lược


 
 
Hoàng Ngọc Cương (chủ biên)
Nội dung sách:
Hà Tĩnh tập biên; Hà Tĩnh xã chí;
Dư địa chí xã huyện phủ Đức Thọ Hà Tĩnh;
An Tĩnh Sơn thuỷ vịnh.
Sách có khổ: 16 x 24 cm, 534 trang.
Nhà xuất bản Nghệ An, năm 2019.