www.nguyendu.com.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Tìm hiểu Nguyễn Du và Truyện Kiều


 

 
Trung tâm nghiên cứu Quốc học

Tác giả: Nguyễn Quảng Tuân
 
Khổ sách:13 x 19cm; 490 trang
 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội, năm 2000.