Hội thảo khoa học "Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam" sẽ tổ chức tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du


Ngày 06/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 1362/UBND-VX đồng ý cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học " Đại thi hào Nguyễn Du và không gian văn hóa Hồng Lam".

 

Tượng đài cụ Nguyễn Du


Hội thảo khoa học tập trung vào những vấn đề liên quan đến địa văn hóa, thân thế sự nghiệp của Đại thi hào; không gian văn hóa tác động đến sự hình thành nhân cách Nguyễn Du và vấn đề "Hồng Sơn văn phái"; ảnh hưởng của dòng họ Nguyễn Tiên Điền và Nguyễn Trường Lưu đến sự hình thành nhan cách Nguyễn Du; những ảnh hưởng của Nguyễn Du đến hậu thế; hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Nguyễn Du - không gian văn hóa Hồng Lam trong xu thế hội nhập quốc tế.


Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.