www.nguyendu.com.vn
Loading...

Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch xếp hạng Đền thờ Nguyễn Liên là di tích lịch sử văn hoá quốc gia


Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 3231/QĐ-BVHTTDL xếp hạng đền thờ Nguyễn Liên (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc)  là di tích lịch sử cấp quốc gia.
 
Đón nhận Bằng công nhận di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh
 
Danh nhân Nguyễn Liên  có tên chữ là Huy Lộ, hiệu Trạc Phong, đỗ cử nhân năm Mậu Thân (1848). Ông  đã giữ các chức: Huấn đạo huyện Hương Sơn - Hà Tĩnh (1866), Quyền Nhiếp huyện Nghi Lộc - Nghệ An (1869); Tri huyện Bố Trạch - Quảng Bình; Biên tu Quốc Sử quán (1873) ở Kinh đô Huế, Tri phủ Bình Giang, Hải Dương (1881). Sau đó được triệu về kinh đô Huế bổ nhiệm chức Tế tửu Quốc Tử giám và năm 1883 Nguyễn Liên được thăng Hồng Lô Tự khanh kiêm chức Tế tửu.
 
Đền thờ Nguyễn Liên xây dựng vào cuối thế kỷ XIX trên quê hương  Ông đã được Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử văn hoá quốc gia tại Quyết định số 3231/QĐ-BVHTTDL.
 
 
Quỳnh Việt Anh

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

www.nguyendu.com.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website